När någon dör

Livet blir sig aldrig likt när någon vi står nära dör. Då kan det vara en hjälp att träffa andra som varit med om samma sak och som vet vad det handlar om. Även om varje sorg är unik och vi har olika sätt att uttrycka den kan vi känna igen oss i varandras upplevelser.

En stödgrupp är en mindre grupp på 5-8 deltagare som träffas 10 gånger. Tillsammans pratar vi om vad som hänt, vad som blivit annorlunda och vad som hjälper i sorgen. Vi arbetar utifrån en helhetssyn på människan och verksamheten är religiöst och partipolitiskt obunden.

Vi inbjuder till nya grupper varje termin och tar löpande emot anmälningar, så tveka inte att kontakta oss!

Sorg är det vi känner när vi har mist någon som stod oss nära. Sorg behöver inte bara vara tårar utan kan också vara känslor som saknad, skuld, ilska och ångest över det som hänt.

Du är inte ensam!
Barns sorg är precis som vuxnas men ändå annorlunda. Känslorna är de samma men kan ta sig andra uttryck. Som barn och tonåring kan man känna att man både vill och måste ta hänsyn till andra i familjen som också sörjer. Det kan vara lätt att tro att man är den enda som känner just så här, men man är inte ensam!

Familjer från hela Västerbotten är välkomna att delta i vår stödgruppsverksamhet.
Det bör ha gått 6 månader sedan dödsfallet och det gör ingenting att det skedde för flera år sedan.