Om oss

Familj och sorg är ett samarbete mellan Region Västerbotten, Rädda barnen och Svenska kyrkan.

    Logo_SWE_Colour_RGB    Ume_logo_RGB

Gruppledarna har alla stor erfarenhet av att leda sorgegrupper. Vi arbetar utifrån en helhetssyn på människan och verksamheten är religiöst och partipolitiskt obunden.

Bakgrund
Under hösten 2009 bildades en styrgrupp som hade till mål att starta stödgrupper för familjer i sorg. I gruppen fanns representanter från Region Västerbotten, Rädda Barnen, Umeå kommun och Svenska Kyrkan i Umeå. Första sorgegrupperna startade i Umeå hösten 2010.

Värdegrund
Syftet med stödgrupperna är att sörjande barn, ungdomar och föräldrar ska få möjlighet att träffa andra i liknande situation och ge dem tillfälle att dela erfarenheter med varandra. Grupperna hålls med en helhetssyn på människan, religiöst och partipolitiskt obundet, med en öppenhet att de frågor som känns angelägna får möjlighet att komma fram.

Upplägg
Grupperna träffas 9 gånger och ett uppföljningsmöte. Vid varje träff pågår tre parallella grupper, en riktad till barn 6-12 år, en till ungdomar och en grupp med föräldrar. Varje termin startar nya grupper. Arbetet sker i ledarledda grupper med strukturerade kreativa träffar d v s stödgrupper i en anda av hjälp till självhjälp. Arbetsmodellen har Rädda Barnens riksförbund arbetat fram. Drygt 30 gruppledare har utbildats. De får professionell handledning samt fortbildning och erfarenhetsutbyten vid de återkommande gruppledarträffarna.

Familjer som har mist barn i cancer inbjöds under våren 2012 och 2014  till stödgruppsverksamhet under tre lördagar. Detta skedde med stöd från Barncancerföreningen Norra. Helgerna blev mycket uppskattade och ledde till fortsatta möten i föreningens s.k. ”Vi som mist grupper”.

Samverkan mellan verksamhetsområden
En bra grund för att arbeta med sorgegrupperna bygger på samverkan mellan de tre organisationerna. I de olika verksamheterna möter man familjer i sorg. Genom samverkan kan man komplettera varandras erfarenheter och ta tillvara varandras kompetens. Samverkan ger även en bred förankring och fler informationskanaler till målgruppen.

Unik verksamhet
Verksamheten är unik i landet och har väckt nationellt intresse bl. a inbjöds företrädarna från styrgruppen till Socialstyrelsen för att berätta om hur verksamheten har organiserats. Det unika är bl. a att man vänder sig till hela familjen d v s föräldrar, yngre barn samt tonåringar och att det är flera olika aktörer som ansvar för verksamheten.

Stöd till barn, enligt hälso- och sjukvårdslagen
Region Västerbotten har ett utökat ansvar för barn enligt förändringen i hälso- och sjukvårdslagen som trädde i kraft 1 januari 2010, som säger att landstinget ska ge råd, stöd och information till barn som har förälder som har allvarlig psykisk sjukdom/psykisk funktionsnedsättning, lider av allvarlig fysisk sjukdom/skada, har missbruksproblematik och när förälder/nära anhörig hastigt avlider.

Styrgruppen